Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Förtroendevalda i Vallentuna kommun

De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Råd

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Övriga

Partier