Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Socialnämndens arbetsutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Socialnämndens arbetsutskott (AU) bereder de ärenden som ska till nämnden och har rätt att ta några beslut på delegation

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Droguett John Centerpartiet Ordförande 1
Vuojärvi Raimo Moderaterna Vice ordförande 2
Elfström Ing-Marie Socialdemokraterna Ledamot 3
Mellström Maud E Kristdemokraterna Ersättare 4
Säfström-Markebjer Susanne Liberalerna Ersättare 5
Lundström Ulf Socialdemokraterna Ersättare 6