Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Moderaterna (M)

Webbplats:
http://www.moderat.se

Antal personer (32 st)

Efternamn Förnamn
Åsberg Lars
Sjökvist Zarah
Birger Christina
Idermark Ray
Skog Johan
Björn Kjell
Blacker Wallinsson Camilla
Eriksson Ove
Nilsson Elwe
Blacker Måns
Welander Malin
Heidmark Britt-Marie
Herlin Alexandra
Arksand Algot
Eriksson Göran
Brändström Cecilia
Schylander Johan
Östfalk Maria
Vuojärvi Raimo
Tomaszewski Brian
Thorin Ewa
Karlstein Mikael
Stålnacke Petra
Lund Gustaf
Carlsson Fredrik
Olsson Rickard
Vargö Lars
Landström Bo
Vuojärvi Anneli
Grip Katarina
Svanström Margareta
Schiött Tommy