Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Tomaszewski Brian Moderaterna Ombud 3
Bergström Jerri Socialdemokraterna Ombud 6