Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Kommunalt funktionshinderråd (KFR)

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Funktionshinderrådet ska ge perspektiv på funktionshinderfrågor när beslut i kommunen ska fattas. Rådet är en länk mellan Vallentuna kommun och organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Uppdrag (26 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Blacker Wallinsson Camilla Moderaterna Ordförande 1
Halén Tomas Liberalerna Ledamot 2
Lundström Ulf Socialdemokraterna Ledamot 3
Forssberg Per Kristdemokraterna Ledamot 4
Westerberg Adam Socialdemokraterna Ledamot 5
Schiött Tommy Moderaterna Ledamot 6
Asplund Eva Socialdemokraterna Ledamot 7
Bergström Gunnar Vänsterpartiet Ersättare 8
Hellberg Mats Sverigedemokraterna Ersättare 9
Asplund Elin Socialdemokraterna Ersättare 10
Rudeberg Sandra Socialdemokraterna Ersättare 11
Paras Antonio Centerpartiet Ersättare 12
Johnson Jessica Liberalerna Ersättare 13
Pehrson Leif Opolitisk 1:e vice ordförande 14
Hirvonen Susanne Opolitisk Ledamot 15
Andreasson Sture Opolitisk Ledamot 16
Johansson Elisabeth Opolitisk Ledamot 17
Björn Kjell Opolitisk Ledamot 18
Öhgren Irene Opolitisk Ledamot 19
Sköld Uno Opolitisk Ledamot 20
Vakant Opolitisk Ersättare 22
Vakant Opolitisk Ersättare 23
Vakant Opolitisk Ersättare 24
Vakant Opolitisk Ersättare 25
Vakant Opolitisk Ersättare 26
Vakant Opolitisk Ersättare 27