Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Ovan är ett urval,

Råd

Här hittar du exempel råd och arbetsgrupper i kommunen.

Övriga

Ovan är ett urval,

Övriga

Partier