Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Råd (2 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kommunalt funktionshinderråd (KFR)
Kommunalt pensionärsråd (KPR)